Julia Fredriksson

Forskare, Lärarlagsledare och Masterprogramansvarig för Architecture and planning beyond sustainability, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad, forskargruppen Urbana och regionala omvandlingar

Julia Fredriksson är lärarlagsledare och masterprogramansvarig för Architecture and planning beyond sustainability, vid avdelningen för stadsbyggnad och forskare inom forskargruppen Urbana och regionala omvandlingar. Hennes huvudsakliga forskningsintresse kretsar kring hur relationen mellan rum och makt kan förstås i ett planerings- och stadsbyggnadssammanhang, med fokus på att undersöka relationen mellan centrum och periferi(er) i urbana och regionala omvandlingsprocesser. Forskningen avser att kritiskt analysera hur relationen mellan stad och land, och mellan växande större städer och mindre orter, hanteras inom nutida nordisk planeringspraktik och att utveckla teoribildning för att bättre kunna förstå och hantera relationen mellan centrum och periferi inom planering. Julia deltar även i forsknings- och utvecklingsprojektet Normkreativ visualisering i stadsutveckling samt deltar i undervisningen. Hon disputerade 2014 på avhandlingen Konstruktioner av en stadskärna: Den postindustriella stadens rumsliga maktrelationer, som är en kritisk granskning av stadskärneutveckling där hon undersökte hur relationen mellan centrum och periferi i staden hanteras inom nutida planeringspraktik.

Sidansvarig Publicerad: ti 08 feb 2022.