Julia Franzén

Partnerskapsledare, Enheten för strategisk samverkan

Julia Franzén är partnerskapsledare för Chalmers strategiska partnerskap med ABB, Göteborg Energi och IVL, Svenska Miljöinstitutet, samt är verksamhetsstöd till ledningen för Chalmers styrkeområde Energi, vilket bl.a. innefattar att organisera styrkeområde Energis industriråd.

Julia Franzén tillhör enheten för strategisk samverkan, vars uppdrag är att främja och utveckla Chalmers samverkan med strategiskt utvalda organisationer inom akademi, näringsliv och övriga samhället, såväl nationellt som internationellt.

Sidansvarig Publicerad: on 18 mar 2020.