Juliusz Brzezinski

Professor emeritus i matematik, Matematiska vetenskaper

Min forskning har varit koncentrerad till interaktioner mellan talteori, algebra och geometri av ordningar i algebror över globala kroppar, i synnerhet, till kvaternionordningar i sådana algebror. Undersökningar av dessa interaktioner är relaterade till talteori (speciellt av gitter i kvadratiska rum), aritmetisk algebraisk geometri och rent algebraiska egenskaper hos ordningar i sådana algebror. Jag har också stort intresse för talteoretiska problem i vilka datorbaserade experiment och numeriska beräkningar leder till nya insikter om intressanta matematiska problem genom nya exempel eller förmodade matematiska resultat som ibland kan få sträng matematisk grund.

Sidansvarig Publicerad: ti 07 mar 2017.