Jonas Ringsberg

Professor, proprefekt och avdelningschef för Marin teknik på Institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper

Jonas Ringsberg är proprefekt på institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper och avdelningschef för Marin teknik på Chalmers. Han undervisar och är ansvarig för kurser i det internationella mastersprogrammet Naval Architecture and Ocean Engineering (MPNAV) på Chalmers, är examinator och handledare för flera doktorander och han bedriver samtidigt egen forskning.

FORSKNING
Huvudinriktningen på forskningen är inom forskningsområdena beräkningsmekanik med fokus på utmattning, materialmekanik och tillförlitlighetsanalys. Forskningen är bred och omfattar materialmekanik, utmattning (HCF, LCF, brottmekanik, fleraxlig utmattning, restspänningar och svetsar), finit elementmetod (olinjär, implicit och explicit), predikteringsmetoder för energieffektivisering av fartyg, vindassisterad framdrivning av fartyg, probabilistiska metoder och riskanalys, kompositmaterial, samt marina strukturer i arktisk miljö.

Forskningen bedrivs i huvudsak inom tillämpningsområdena kollision och grundstötning, lättviktskonstruktion, utmattning av marina strukturer, dynamisk respons, havsenergiutvinning, riskanalys och riskbedömning, marina strukturer i arktisk miljö, säkerhet, samt modellering och analys av fartygs energieffektivisering och transporteffektivitet. Jonas Ringsbergs forskning är intressant för och har kopplingar till Chalmers styrkeområden Energi, Materialvetenskap och Transport.

MEDLEMSKAP OCH ÅTAGANDEN SOM REDAKTÖR
Jonas Ringsberg är medlem i ”Lighthouse Programkommitté”, ”Nordisk Sjösäkerhetskommitté” och medlem i ”The Steering Committee of Marstruct Virtual Institute”. Jonas Ringsberg är också medlem i “The International Ship and Offshore Structures Committee (ISSC)” och har arbetat i flera tekniska kommittéer: Technical Committee III.2 (Fatigue and Fracture, medlem) under 2006 – 2012, Technical Committee II.1 (Quasi-static Response, ordförande) och Technical Committee III.1 (Ultimate Strength, medlem) sedan 2018. Han är medlem i ”The Society of Naval Architects and Marine Engineers (SNAME, Fellow)” och i “The Royal Institution of Naval Architects (RINA, Fellow)”.

Jonas Ringsberg är medlem i flera organisations- och vetenskapliga kommittéer till internationella konferenser som t ex ICSOS, MARSTRUCT, MARTECH, OMAE, RENEW och TRANSNAV. Han är biträdande redaktör i tidskrifterna ”ASME - Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering” och ”Proc IMechE Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment”, medlem och aktiv i redaktörsgrupperna för tidskrifterna “Energies”, “Journal of Marine Science and Application”, “Marine Structures” samt “Ships and Offshore Structures”.​
Exempel på kurser
Undervisar i kurser inom ämnena utmattning, probabilistiska metoder, riskanalys, tillförlitlighetsbaserad dimensionering, hållfasthetslära och mekanik, marin konstruktionsteknik, forskningsmetodik, lättviktskonstruktion, materialmekanik samt matematik.

SJO369 - Research Methods
SJO750 - Reliability of Marine Structures
MMA151 - Marine Design Project
MMA168 - Marine Structural Engineering
MMAX06 - MSc thesis projects

Sidansvarig Publicerad: on 20 apr 2022.