Johanna Wallin

Industridoktorand på GKN Aerospace Engine System, Produkt- och produktionsutveckling

Johanna Wallin forskar på företags omställning från att leverera produkter till att leverera ett system av produkter och tjänster, där innovationsförmåga är en viktig del. Som industridoktorand på GKN Aerospace är flygindustrin i fokus för forskningen. Syftet med forskningen är att utveckla kunskap om de utmaningar och det stöd system som behövs för att utveckla innovationsförmåga för produkt/tjänste-system inom flygindustrin. Johanna har studerat nätverk, samarbeten, rutiner, metoder och verktyg som leder till ökad innovationsförmåga för produkt/tjänstesystem. Johanna fick sin licentiatexamen vid Luleå Tekniska Universitet (2012)

​Topp 3 publikationer

Wallin, J. (2011). ‘Increasing Innovation Capability of Product-Service Systems through Collaborative Networks’, Licentiate Thesis, Division of Innovation and Design, Luleå University of Technology, Luleå, Sweden.

Wallin, J. and Kihlander I. (2012) ‘Enabling PSS development using creative workshops’, proceedings at the International Design Conference – DESIGN 2012, Dubrovnik, Croatia, May 21-24.

Wallin, J., Chirumalla, K. and Isaksson, O. (2013) ‘Enabling organizational changes for development of product-service system offers’. Proceedings of the 19th International Conference on Engineering Design (ICED13), Seoul, South Korea, August, 2013 (Reviewers’ Favorite: rated in the top10% papers based on reviewers’ scores)

Sidansvarig Publicerad: må 21 dec 2015.