Johanna Ulmanen

Forskare, Teknikens ekonomi och organisation

Johanna Ulmanen har tjänst som postdoktor vid Chalmers och är associerad till forskningsinstitutet RISE, Research Institutes of Sweden. Hon är också Chalmers samordnare för det svenska kunskapscentret för förnybara transportbränslen (f3), ett nationellt centrum för samverkan mellan industri, högskolor, institut och myndigheter engagerade i att bidra till en hållbar transportsektor.

Johannas forskning har fokus på systeminnovation och transformativa förändringsprocesser mot ett mer hållbart samhälle. Hon har särskilt intresse för de politiska processer som möjliggör eller hindrar omställningen. I hennes postdoktortjänst finansierad av Formas studerar hon utvecklingen av Sveriges bioekonomistrategi.

Sidansvarig Publicerad: fr 23 okt 2020.