Johanna Eriksson

Forskare, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign, Centrum för vårdens arkitektur

Johanna Eriksson är forskare med fokus på kunskapsproduktion och ledning av dialogprocesser i tidiga skeden av bygg- och planeringsprojekt.
Hon ingår i ledningsgruppen för Centrum för vårdens arkitektur och arbetar där med forskning i samverkan med offentliga och privata aktörer intresserade av att utveckla kunskap om goda vårdmiljöer. Johanna deltar också i undervisning i grundutbildning, mastersnivå och för yrkesverksamma.
Johannna delar sin tid mellan Chalmers och Sweco i Malmö.

Sidansvarig Publicerad: fr 28 feb 2020.