Johan Larsbrink

Docent,
Biologi och Bioteknik, Industriell Bioteknik

Johan Larsbrink arbetar som Docent på avdelningen för Industriell Bioteknik, som han blev en del av 2015. Innan dess doktorerade han på KTH med disputation 2013, och genomförde sedan postdoktorstudier på Norges Miljö- och Biovetenskapliga Universitet. Han är medlem i Wallenberg Wood Science Center , ett nationellt forskningscenter som syftar till att ta fram nya material från trä. Johan tilldelades 2019 priset Årets Forskarhandledare av Chalmers Doktorandsektion, och blev 2021 utsedd till ledamot i Sveriges Unga Akademi .

Hans forskningsbakgrund och pågående forskning kretsar främst om en bättre förståelse av mikrobiell nedbrytning av komplex biomassa, särskilt de kolhydrater som bygger upp växtbiomassa. Forskningen i hans grupp har finansierats av anslag från flera källor, inklusive Vetenskapsrådet, Energimyndigheten, Formas, och Novo Nordisk Fonden.

Johan undervisar på kurserna: Industrial Biotechnology for Lignocellulose Based Processes (forskningsavdelningens doktorandkurs), KMB056 – Molekylär bioteknik, KBT016 – Biokemi och bioteknik, KBT185 – Projektkurs i kemi, samt BBT050 – Hållbar livsmedelsproduktion.
Doktorandnivå
Föreläsare, Industrial Biotechnology for Lignocellulose Based Processes (5 HP)

Kandidatnivå
Föreläsare, Molekylär Bioteknik, KMB056 (13.5 HEC)

Tekniskt basår
Föreläsare, Projektkurs i kemi, KBT185 (4,5 förutbildningspoäng)
Postdoktorer Doktorander
MSc student
-

Alumner
Daniel Krska (doktorand 2017-2021),  Cathleen Kmezik (doktorand 2017-2021), Marcel Taillefer (postdok 2016-2020), Leona Carla Cesar (masterstudent 2020), Tomke Meents (masterstudent 2019), Andrea Seveso (masterstudent 2017)

Sidansvarig Publicerad: to 01 dec 2022.