Job van Eldijk

Industridoktorand, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad, forskargruppen Spatial Morphology Group

Job är planarkitekt på Ramboll och arbetar som industridoktorand inom forskningsgruppen Spatial Morphology. Han utvecklar en metod för att kvantifiera motor- och järnvägars barriäreffekter i städer. Med denna mätmetod kan minskning av barriärer prioriteras i infrastrukturprojekt vilket in sin tur kan få fler att välja att gå och cykla istället för att ta bilen.

Sidansvarig Publicerad: on 24 apr 2019.