Jan Lenning

Industridoktorand, Teknikens ekonomi och organisation

Jan Lenning är industridoktorand vid avdelningen Service Management and Logistics. Jan har tidigare, under många år, arbetat på SONY Mobile Communications med bland annat ansvar för de externa revisionerna av företagets kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001 och ISO 14001. I Jans arbetsuppgifter ingick också att genomföra interna revisioner samt driva olika förbättringsprojekt i ovan nämnda områden.

Sedan 2009 är Jan internationellt registrerad som s.k. Lead Auditor via IRCA. Jan var under 2016 - 2018 ordförande i den svenska arbetsgruppen som reviderade den vägledande standarden för revision av ledningssystem ISO 19011:2018, och var utsedd som svensk expert i det internationella arbetet med densamma.

Syftet med Jans forskning är att utveckla revisioner av kvalitetsledningsystem till ett verktyg som inte bara används till att granska kravuppfyllnad av standarder såsom ISO 9001, utan ett verktyg som adderar värde bortom detta. Resultatet av denna forskning är intressant för revisorer som reviderar olika typer ledningssystem, personer ansvariga för ledningssystem och revisionsprogram, men även leverantörer av utbildningar för revisorer. Resultatet av Jans forskning är även relevant för andra typer av revisioner, såsom till exempel finansiella revisioner.
Undervisar i två mastersprogram kurser;
Quality & Operations management (TEK 145)
Kvalitetsutveckling (IEK312)

Sidansvarig Publicerad: må 07 dec 2020.