Jacques de Maré

Professor emeritus, Matematiska vetenskaper

Jacques de Maré blev doktor i matematisk statistik 1975 i Lund. Han arbetade vid Umeå universitet från 1976 till 1979 innan han fick en tjänst vid Chalmers. Där blev han biträdande professor 1995 och sedan professor. Han gästade University of North Carolina 1982, University of California, Santa Barbara, 1989 och Kyushu-universitetet i Fukuoka 2004. Han är medlem i International Statistical Institute, och är en av grundarna av Utmattningsnätverket i Sverige och medlem av den första styrelsen. På Chalmers har han på olika sätt verkat för att överbrygga klyftan mellan matematik och teknik.

Sidansvarig Publicerad: må 22 jun 2020.