Jac Wismans

Gästprofessor

Professor Jac Wismans från Eindhoven University of Technology är gästprofessor på avdelningen för fordonssäkerhet.

Sidansvarig Publicerad: må 21 dec 2015.