Holger Wiertzema

Doktorand, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik.

I sin forskning fokuserar Holger Wiertzema på elektrifiering av industriella processer, som en del i arbetet med att minska koldioxidutsläppen från den industriella sektorn i Sverige.
Målet är att öka kunskapen om tekniska lösning för elektrifiering, inklusive analys och bedömning av tekniska, ekonomiska och miljömässiga parametrar i en möjlig framtida energimarknad. I arbetet ingår också att jämföra elektrifiering med andra metoder som syftar till att minska koldioxidutsläppen. Holgers doktorandstudier påbörjades 2017 och är finansierade av Energimyndigheten.

Publicerad: ti 29 aug 2017.