Henrikke Baumann

Professor, Teknikens ekonomi och organisation

Henrikke är professor inom Industri- och hushållsekologier. Hennes forskning innefattar: Tvärvetenskaplig forskning, användning av LCA / livscykeltänkande / livscykelhantering, organisatoriska processer inflytande på miljöprestanda.
​Handleder doktorander, enviromental management, life cycle assessment

Sidansvarig Publicerad: må 05 nov 2018.