Henrik Ström

Docent

Henrik Ström är senior forskare (oavlönad docent) i hållbara flerfasprocesser, med fokus på reaktiv flerfasströmning. Hans forskning handlar ofta om matematisk modellering av flerfassystem i industriella processer relaterade till energiproduktion (t ex förbränning i fast bädd), fasomvandlingar (t ex kokning) och utsläppsprevention (t ex avgasrening). Områden av speciellt intresse innefattar även transportprocesser och kemiska reaktioner i förtunnade partikelflöden, samt utvecklingen av effektiva numeriska verktyg för beskrivningen av komplex flerfasströmning med fler än två faser.

Introduktion

Henriks pedagogiska skicklighet är sakkunniggranskad på docentnivå, och han erhöll Diploma of Higher Education 2016. 2018 tilldelades han maskinstudenternas pedagogiska pris Gyllene Pekpinnen som bästa föreläsare på kandidatnivå för kursen Programmering i Matlab.


TME136 - Programmering i Matlab (4,0 p)
Henrik är examinator och föreläsare i kursen Programmering i Matlab. Kursen är obligatorisk för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik (årskurs 1) och ges i läsperiod 1.

​TME055 - Strömningsmekanik (4,5 p)
Henrik är examinator och föreläsare i kursen Strömningsmekanik. Kursen är en valbar kurs för civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik (årskurs 3) och ges i läsperoiod 2.


Övrigt

Henrik deltar även regelbundet som föreläsare i kurser på doktorandnivå.

Sidansvarig Publicerad: må 27 apr 2020.