Henriette Söderberg

prefekt, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Henriette Söderberg är docent i uthållig samhällsbyggnad och har en bakgrund som samhällsvetare inom området miljöpolitik och hållbar utveckling på lokal och regional nivå.

Henriette har under två perioder arbetat för Göteborgs stad med strategiska miljöfrågor och hållbar stadsutveckling.

På Chalmers har hon tidigare varit prefekt vid Institutionen för Energi och miljö samt styrkeområdesledare för styrkeområdet Building Futures


Sidansvarig Publicerad: on 26 okt 2022.