Helen Jansson

Docent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi, Byggnadsmaterial

Helén Jansson är docent på avdelningen Byggnadsteknologi, i forskargruppen Byggnadsmaterial på Chalmers, där hennes forskning fokuserar på material och materialegenskaper. Speciellt arbetar hon med experimentella studier på gröna cementliknande material och fasändringsmaterial (sk phase change materials PCMs)

Publicerad: fr 20 apr 2018.