Audrey Gallud

Postdok

Audrey Gallud är doktor i biologi och specialiserad i nanomedicin och nanotoxikologi. Hennes forskning bedrivs i Elin Esbjörner Winters grupp, och inom FoRmulaEx – ett industriellt forskningscenter för funktionell RNA-leverans – och bidrar till grundläggande kunskap och ny teknik som banar väg för nästa generations (nukleotid-baserade) läkemedel.

Sidansvarig Publicerad: on 13 dec 2017.