Fredrik Bruzelius

Adjungerad Professor på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för fordonsteknik och autonoma system
Docent i fordonsdynamik

Fredrik Bruzelius jobbar som adjungerad professor på fordonsdynamikgruppen. Fredrik är anställd på statens väg och transportforskningsinstitut (VTI), och jobbar med fordonsdynamisk provningsmetodik, modellering, simulering och estimering. Målsättningen för hans forskning är att förstå hur delsystem påverkar rörelsen av fordon för exempelvis kravställning.

Sidansvarig Publicerad: ti 18 maj 2021.