Erik Eriksson

Forskare, PhD, Teknikens ekonomi och organisation

Erik Eriksson, forskare inom service och quality management inom offentlig verksamhet med särskilt intresse för användarinvolvering, tjänstekvalitet, samverkan och värdeskapande. Utifrån en vidare samhällelig kontext söks också förklaringar till problem och lösningar bortom aktörsnivå (individ och organisation).

Metoderna är i huvudsak kvalitativa och ansatsen kollaborativ. Hans senaste forskning är publicerad i vetenskapliga tidskrifter såsom Public Management Review, Journal of Health Organization and Management och BMC Public Health. Erik har en doktorsexamen i teknikens ekonomi och organisation (2016, Chalmers tekniska högskola) och en magisterexamen i offentlig förvaltning (2004, Göteborgs universitet). Däremellan arbetade han som tjänsteperson i tio år vid olika offentliga verksamheter.

​Artiklar om Erik

Guldskalpellen till lyckat sjukvårdsprojekt (chalmers.se 120529)

42 procent fler kvinnor tog cellprov efter informationskampanjen ”Ta med en vän”. Nu har det framgångsrika projektet belönats med Dagens Medicins pris Guldskalpellen, som delades ut av socialminister Göran Hägglund vid en ceremoni i fredags.

 

Fler cellprovstagare efter lyckat projekt (chalmers.se 120514)

I april 2011 gick startskottet för "Ta med en vän", ett projekt i syfte att få fler kvinnor i nordöstra Göteborg att ta cellprov för att minska risken för livmoderhalscancer. En av projektledarna är Erik Olsson.

Publicerad: ti 17 mar 2020.