Elin Malmgren

Doktorand på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för maritima studier

Elin Malmgren är en doktorand som arbetar med alternativa bränslen inom sjöfartsindustrin tillsammans med forskargruppen Maritim miljövetenskap. Arbetstiteln för hennes avhandling är "Utveckling av metodik för att bedöma de miljömässiga och ekonomiska effekterna av det framtida fossilfria fartygs drivsystemet" och forskningen fokuserar på livscykelanalys och kostnadsberäkningar. Hon deltar för närvarande i HyMethShip-projektet (hymethship.com).

Innan hon kom till Chalmers tog Elin en civilingenjörsexamen inom Energi och Miljö vid KTH och har arbetat inom röntgenindustrin.

Sidansvarig Publicerad: fr 08 jan 2021.