Devdatt Dubhashi

Professor på avdelningen för Data Science och AI, Institutionen för data- och informationsteknik.

Mina huvudintressen är inom design och analys av randomiserade algoritmer, maskininlärning för Big Data och beräkningsbiologi.

Publicerad: lö 24 aug 2013. Ändrad: ti 15 jan 2019