Donal Murtagh

Professor, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, geovetenskap och fjärranalys.

Donal Murtagh har varit professor i Global miljömätteknik och modellering sen november 2000 då postionen inrättades som en del i Chalmers miljöintitiativ. Donals intressen ligger i hur jordens atmosfär fungerar i sin helhet, d.v.s. hur strålning, kemi och dynamiken växelverkar för att skapa fenomenen som vi observerar. Verktygen som Donal använder är ofta satellitbaserade då man oftast behöver en global syn för att förstå hur processerna interagerar.

Odin-satelliten skickades upp i februari 2001 och fungerar fortfarande. Donal har varit med i projektet från början och ansvarat för det vetenskapliga programmet för atmosfäriska observationer.
​Mätteknik med miljöinrikning (RRY075)
Atmospheric processes (Doktorandkurs)
​För att se vilka projekt Donal deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas.

​MURTAGH, D. P.
The O-2 Schumann-Runge System - New Calculations Of Photodissociation Cross-Sections
Planetary And Space Science, 1988, 36, 819-828


MURTAGH, D. P.; WITT, G.; STEGMAN, J.; MCDADE, I. C.; LLEWELLYN, E. J.; HARRIS, F. & GREER, R. G. H.
An Assessment Of Proposed O(S-1) And O2(B1-Sigma-G+) Nightglow Excitation Parameters
Planetary And Space Science, 1990, 38, 43-53


Murtagh, D.; Frisk, U.; Merino, F.; Ridal, M.; Jonsson, A.; Stegman, J.; Witt, G.; Eriksson, P.; Jimenez, C.; Megie, G.; de la Noe, J.; Ricaud, P.; Baron, P.; Pardo, J. R.; Hauchcorne, A.; Llewellyn, E. J.; Degenstein, D. A.; Gattinger, R. L.; Lloyd, N. D.; Evans, W. F. J.; McDade, I. C.; Haley, C. S.; Sioris, C.; von Savigny, C.; Solheim, B. H.; McConnell, J. C.; Strong, K.; Richardson, E. H.; Leppelmeier, G. W.; Kyrola, E.; Auvinen, H. & Oikarinen, L.
An overview of the Odin atmospheric mission
Canadian Journal Of Physics, 2002, 80, 309-319 ​​

Sidansvarig Publicerad: to 16 dec 2021.