Giliam Dokter

Doktorand, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Giliam är doktorand inom forskargruppen Arkitekturens teori och metod. Han har en masterexamen inom Integrated Product Design från Technical University of Delft.

Giliam arbetar i projekten Circular Kitchen (CIK) och FIWARE för Smart Energy Platform (FISMEP). Båda projekten syftar till att minska avfallet och möjliggöra designlösningar i samband med användningen av energi och resurser.

Circular Kitchen syftar till att utveckla tvärvetenskaplig kunskap för mer klimatsmart köksdesign baserat på det cirkulära ekonomi konceptet, som kommer att skapas, testas och utvärderas i samverkan med en rad olika branschpartners. FISMEP-projektet, finansierat av ERA-Net Smart Energy Systems, handlar om ’smart grids’ och energiförbrukning i hushållen.

I sin forskning använder han en ’research through design’-metod för att utforska designlösningar för en cirkulär ekonomi, särskilt i köket och hemmet. Vidare syftar han till att ge kunskap om cirkulära designstrategier och metoder, samt hur man ska utforma för en cirkulär ekonomi.

Sidansvarig Publicerad: ti 05 mar 2019.