Daniel Bäckström

Forskningsingenjör, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, energiteknik.

Daniel Bäckström arbetar med strålningsvärmeöverföring i förbränningsanläggningar. Det övergripande syftet med arbetet är att karakterisera strålningsvärmeöverföring med fokus på bidraget från partikelstrålning. Arbetet är mestadels experimentellt men detaljerad strålningsmodellering är också inkluderat. Daniel har undervisat i kurserna Kraftverkssystem och Termodynamik.

Sidansvarig Publicerad: fr 18 aug 2017.