Kristoffer Clasén

Doktorand på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för
förbränning och framdrivningssystem

Kristoffer arbetar som doktorand inom området mager homogen förbränning, en del av ett multinationellt EU-forskningsprojekt kallat UPGRADE. Projektet behandlar flera områden inom motoroptimering och studier på samt minimering av partikelutsläpp. Arbetet på Chalmers kommer fokusera på implementering av konceptet mager homogen förbränning i bensindrivna kolvbaserade interna förbränningsmotorer till personbilar. Mager förbränning medför flera fördelar jämfört med konventionell stökiometrisk förbränning och bidrar till både lägre utsläpp och minskade energiförluster. Arbetet består av experimentella studier av motorer monterade i testbänkar, från optiska singelcylindermotorer till multicylindermotorer, där olika tekniker för att förbättra förbränningen av den långsamt brinnande magra bränsle- luftblandningen testas. Målet är att utöka gränsen för mager förbränning, d.v.s. gränsen för högsta möjliga luft-/bränsleblandning som motorn klarar av att förbränna utan att bli instabil. Genom att utöka gränsen kan både bränsleförbrukningen reduceras samt utsläppen reduceras. Resultaten kommer att implementeras i en Volvo personbil demonstationsmotor, vilken senare kommer installeras i ett demonstationsfordon som ska testas för verkliga körningsutsläpp för att validera förbättringarna.

Sidansvarig Publicerad: ti 22 dec 2020.