Christopher Anderberg

Instruktör

Christopher Anderberg arbetar med utvecklingen av Offshore och Dynamic Positioning-operationer samt är instruktör inom avdelningen Maritim Human Factors och Nautik. Efter avslutade sjökaptensstudier och BsC-examen vid Chalmers arbetade han inom Walleniusrederierna som styrman i oceangående flotta. Så småningom började han på en så kallad "Bowloading Tanker" i Nordsjön och därefter har karriären inom offshoreverksamheten fortsatt. Han har deltagit i flera olika avancerade operationer inom Dynamic Positioning (DP), ankarhantering, ice-management, offshore support med mera. Flera av dessa har genomförts i arktiska miljöer.

Publicerad: må 21 dec 2015.