Christina Claeson-Jonsson

Adjungerad professor i byggandets produktionssystem, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Christina är adjungerad professor i byggandets produktionssystem med inriktning mot anläggningsbyggande vid avdelningen för Construction Management, Chalmers.

Sidansvarig Publicerad: må 20 maj 2019.