Charlotte Wiberg

Prefekt vid Institutionen för data- och informationsteknik.
Professor, avdelningen för Interaktionsdesign.

Publicerad: ti 18 feb 2020.