Carl-Robert Florén

Doktorand; Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Kompetenscentrum Katalys

Carl-Robert är sedan 2015 doktorand på Kompetenscentrum för katalys. Hans forskning riktar sig till att utveckla hållbara lösningar för emissionsrening. Mer specifikt undersöks palladiumbaserade katalysatorer och hur deras aktivitet för metanoxidering kan förhöjas. Forskningen innefattar såväl experimentella som teoretiska studier för att ge en helhetsbild av de undersökta reaktionsförhållandena och katalytiska materialen.

Publicerad: ti 26 sep 2017.