Carl-Erik Janson

Biträdande professor

Carl-Erik Jansons huvudsakliga forskningsområden är numeriska metoder för motstånd, formoptimering av skrov samt stora fartygsrörelser i vågor.

Publicerad: må 21 dec 2015.