Bo Norrman

Innovationsrådgivare på Innovationskontoret

Bo Norrman disputerade vid Umeå Universitet i medicinsk kemi med inriktning blodproppslösande enzymer. Han har därefter arbetat med forskning (Umeå Universitet, Mälardalens Högskola, Karolinska Insititutet), gästforskare internationallt (Marine Biological Laboratory, USA), offentlig sektor (Innovationsbron, Västra Götalandsregionen), offentliga uppdrag (miljöövervakning Bottniska Viken) och inom näringsliv (Biopool AB, Biotechvalley). Han har haft uppdrag kopplade till Vinnova. Sedan 2011 är han innovationsrådgivare vid Innovationskontoret Chalmers. Inom innovationsrådgivning speciellt inriktad på området Life Scicence inklusive medtech, men även klimat och hållbarhetsfrågor.

Uppdrag för Västra Götalandsregionen att tillsammans med fd statsminster Ingvar Carlsson skriva en rapport om framtiden för Life Science

Sidansvarig Publicerad: on 26 jan 2022.