Britt-Marie Steenari

Professor Emeritus, Kemi och Kemiteknik, Energi och material, Industriell materialåtervinning

Britt-Marie bedriver forskning inriktad mot återvinning av metaller och andra resurser ur elektronikskrot, färgrester och avfallsaska med termiska metoder, t.ex. pyrolys, och hydrokemiska metoder, d.v.s. lakning och vätskeextraktion. För att öka förståelsen av materialen och processerna används spektroskopiska metoder och jämviktsmodellering. Dessutom deltar Britt-Marie i forskning kring förbränning och förgasning av biomassa/avfall med studier av metallers och minerals reaktioner.

Sidansvarig Publicerad: on 22 jun 2022.