Björnborg Nguyen

Doktorand

Björnborg är doktorand i forskargruppen Adaptiva system på avdelningen Fordonsteknik och autonoma system sedan december 2017. Hans huvudsakliga forskning är inom datorseende och utreder hur det kan användas i robotnavigering. Han bidrar aktivt till mjukvaran OpenDLV och utvecklingen av olika fordonshårdvaruplattformar, samt är involverad i Chalmers formula student driverless.

Publicerad: to 06 sep 2018.