Björn Sandén

Professor, Teknikens ekonomi och organisation

Björn Sandén är professor i innovation och hållbarhet på avdelningen Miljösystemanalys på Chalmers. Han forskar och undervisar om samhällsomställningar, framväxt av nya industrier, klimat- och innovationspolitik och om risker och möjligheter med ny teknik. Han är en ledande expert inom teknologiska innovationssystem, teknikvärdering och livscykelanalys och konsulteras frekvent av industri, myndigheter, politiker och massmedia.

Sidansvarig Publicerad: on 14 sep 2022.