Birgit Penzenstadler

Forskarassistent, avdelningen för Software Engineering, Institutionen för data- och informationsteknik.

Publicerad: to 10 sep 2020.