Kirsti Biggs

Postdoktor, Matematiska vetenskaper

Jag är en postdoktoral forskare som arbetar med Julia Brandes i projektet "Diophantine Problems with Restricted Sets of Variables".

Min forskning ligger inom analytisk talteori, med ett särskilt fokus på att använda Hardy--Littlewoods cirkelmetod för att angripa additiva problem som involverar summan av kvadrater, kuber eller högre potenser, till exempel varianter av Warings problem eller Vinogradovs medelvärdessats. Jag är också intresserad av interaktioner av additiv kombinatorik med sådana problem.

Jag disputerade nyligen vid University of Bristol, UK, under handledning av Trevor Wooley. Mitt senaste arbete omfattar små delmängder av naturliga tal vars siffror bara kan ta vissa värden. Sådana delmängder är kända som ellipsefiska mängder, och deras egenskaper gör att de har en fraktalliknande struktur, som kan ses som en p-adisk motsvarighet till vissa reella fraktala mängder som studerats av forskare inom harmonisk analys.

Sidansvarig Publicerad: on 29 jan 2020.