Emilio Suarez Ardiles

Webbadministratör, exjobbskoordinator, stipendieansvarig (M2 Lindholmen) och projektmedarbetare.

Emilio jobbar som webbadministratör på institutionen Mekanik och Maritima Vetenskaper.
Vidare även koordinator för examensarbeten och stipendieansvarig (För sjöutbildningar på M2 Lindholmen).

För tillfället delprojektledare för resultatrapportering i Canvas-projektet, och projektmedarbetare i
Skanning av tentor-projektet.​

Publicerad: må 25 maj 2020.