Antonius Armanious

Doktor, Nano- och biofysik, Institutionen för fysik

Jag påbörjade min postdoc-tjänst vid avdelningen för Biologisk Fysik vid Chalmers Tekniska Högskola i juni 2015 efter avslutade doktorandstudier vid ETH (Zürich, Schweiz) och en efterföljande postdoc-tjänst vid EPF (Lausanne, Schweiz). Under denna period studerade jag virusinteraktioner vid gränsytor mellan fasta material och vatten (solid/water) i syfte att öka förståelsen för miljömässiga, ingenjörsmässiga samt biologiska system.

Jag är intresserad av att studera interaktioner mellan biologiska makromolekyler, sinsemellan, och andra ytor från ett biofysikaliskt perspektiv. Målet är att kartlägga den biologiska funktionen hos dessa interaktioner.

För närvarande fokuserar mitt arbete på att kartlägga hur komplexa lipidbilager på ytor ser ut i vertikal riktning (z-led). Dessa komplexa lipidbilager kan t.ex. bestå av både syntetiska och nativa cellmembran. Jag studerar också interaktionen mellan nanopartiklar (speciellt de som används för transport av läkemedel), lipid-baserade vesiklar samt viruspartiklar med dessa lipidbilager. För att åstadkomma detta använder jag mig av tekniker så som Röntgen-reflektometri, neutronreflektometri, ytplasmonresonans (surface plasmon resonance, SPR) samt kvartsmikrovågsmätningar (quartz crystal microbalance with dissipation monitoring, QCM-D).

Jag har även ett intresse för utveckling av ytbaserade tekniker för att i realtid kunna mäta bindingsenergier och strukturella förändringar hos biologiska makromolekyler vid gränsytor mellan fasta material och vatten (solid/water).

Publicerad: må 27 jan 2020.