Anna Ström

Biträdande professor; Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Farmaceutisk teknologi


För mer information se den engelska sidan


Galenik 1 för apotekare, KBT211 (course responsible)
Galenik (valfri fördjupning), KBT086 (course responsible)
Galenik för receptarier (bachelor) KER250
Polymer teknologi, KPO020
Materials in medicine, TIF050

 

 
Design of biomaterials  (SuMo Biomaterials)

Directed Mass transport  (SuMo Biomaterials)
Nya skummaterial av biprodukter från jord- och skogsbruk    -   SmartFoam

 

Sidansvarig Publicerad: må 27 apr 2020.