Anna Said Stålsmeden

Doktorand, Kemi och kemiteknik, Organisk kemi

Anna Said Stålsmeden är sedan våren 2011 anställd som doktorand i organisk kemi. Hon deltar i forskning kring utvecklandet av nya katalytiska metoder för omvandlingen av glycerol till användbara byggblock för till exempel organisk syntes och läkemedelsindustri.

Kemi med biokemi
Analytisk kemi
Oorganisk och organisk kemi
Koordinationskemi​
Kandidatprojekt

Publicerad: on 31 maj 2017.