Anna-Johanna Klasander

Konstnärlig professor, Avdelningschef Stadsbyggnad, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Anna-Johanna Klasander är arkitekt med examen 1997 från Chalmers, där hon också disputerade år 2004. Efter nästan tio år i praktiken delar hon sedan 2014 sin tid mellan Chalmers och White arkitekter, varifrån hon är tjänstledig på deltid.
Anna-Johannas professionella intresse kretsar framför allt kring staden som form och fenomen, och hur städers och stadsdelars olika typer av utformning spelar roll för hur våra städer används och upplevs. Anna-Johanna har erfarenheter både från kommunal planering, genom tre år på stadsbyggnadskontoret i Göteborg, och från privat verksamhet på White där hon jobbat med stadsbyggnad, kunskapsutveckling och ledningsfrågor sedan 2008. Hon har sedan tiden som doktorand också regelbundet verkat som skribent, kritiker, debattör och föreläsare.
I rollen konstnärlig professor är hennes viktigaste frågor hur forskning och utbildning ska göra arkitekter allt bättre på att beskriva, analysera och gestalta den byggda miljön för att vår profession ska kunna bidra med sin specifika kunskap till ett hållbart samhälle.

Sidansvarig Publicerad: to 22 dec 2022.