Anna Karlsson-Bengtsson

Vicerektor för utbildning och livslångt lärande,
Professor, Biologi och Bioteknik, Kemisk Biologi

Anna Karlsson-Bengtsson är vicerektor för utbildning och livslångt lärande vid Chalmers sedan oktober 2019. Hon är professor i molekylär medicin. Anna Karlsson-Bengtssons forskning handlar om reglering av inflammationsprocessen. Hon har publicerat mer än 100 vetenskapliga arbeten i internationella tidskrifter. Utöver anställning vid Chalmers har Anna Karlsson-Bengtsson varit anställd vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet, som professor mellan 2005-2019. Hon är affilierad professor vid Göteborgs universitet, Institutionen för medicin, sedan december 2021.

Anna Karlsson-Bengtsson har erfarenhet av akademiskt ledarskap som vicedekan för forskarutbildning vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet (2016-2019).

Karlsson-Bengtssons Forskningsgrupp

Sidansvarig Publicerad: on 23 mar 2022.