Andreas Schaefer

Forskare; Kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi, Per-Anders Carlsson Group

Andreas forskar i tillämpad ytkemi. Hans forskning fokuserar på heterogena katalysatorer, baserade på övergångsmetaller och oxider (av sällsynta jordartsmetaller). Han är speciellt intresserad av reaktioner som involverar konvertering av CO2 och CO till nyttiga kemikalier, som till exempel metanol. I sin forskning använder han huvudsakligen synkrotronbaserade röntgenmetoder och (tidsupplöst) IR- spektroskopi för att studera katalysatorer under reaktionskonditioner. Dessutom genomför han experiment med modellkatalysatorsystem i ultrahögvakuum.

Publicerad: må 01 jul 2019.