Anders Trüschel

Universitetslektor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Anders Trüschel arbetar med undervisning, handledning och forskning avseende de system som avgör komfort och funktionalitet i en byggnad – d.v.s. de system som får en byggnad att fungera. Exempel på detta är värme, kyla, ventilation, belysning, etc. Som tidigare konsult inom området har han både nationell och internationell erfarenhet av kommersiellt arbete med att se över energieffektiviteten för dessa system. Särskilt fokus för Anders ligger på reglerbarhet - hur ska de installationstekniska systemen utformas för att enklast kunna regleras på ett energieffektivt och användarvänligt sätt?
Energianvändning i byggnader, Värme, Kyla, Ventilation, Styr- och reglerteknik

Sidansvarig Publicerad: må 08 maj 2017.