Amir Malakizadi

Docent, avdelningen för Material och tillverkning, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Amir Malakizadis fokus ligger på FE-simulering av materialbehandling. Han arbetar särskilt med simulering av olika värmebehandlingar och metallskärande processer. Hans nuvarande forskningsverksamhet syftar till att utveckla metoder och modeller för tillförlitliga uppskattningar av verktygsslitage vid metallskärning. Utöver de vanliga experimentella metoderna använder han FE-modellering som ett verktyg för optimering av bearbetningsoperationer.

Amir Malakizadi fick sin B.Sc i Materialteknik vid Amirkabir University of Technology (Teheran Polytechnic) 2008 och sin M.Sc inom Advanced Engineering Materials vid Chalmers 2010.

Innan han kom till Sverige arbetade han på en CAE-avdelning i ett motordesignföretag i mer än två år och var involverad i olika forsknings- och utvecklingsaktiviteter. Ett exempel var att utveckla olika efterbehandlingskoder för att förutse utmattningstid, baserat på Finite Element (FE)-simuleringsresultat.

- Examinator Metal Cutting course (MTT107)

- Föreläsare Manufacturing processes (MPR034)

Sidansvarig Publicerad: fr 23 okt 2020.