Patrik Alnegren

Doktorand, Kemi och Kemiteknik, Oorganisk Miljökemi

Min forskning handlar om att studera degradering av metalliska bipolära plattor (interconnects) för bränsle- och elektrolysceller. Bränsleceller kan konvertera kemisk energi till elektricitet med hög effektivitet. Elektrolysceller har förmågan att omvandla vatten och koldioxid till vätgas eller syngas. Livslängden på dessa teknologier är dock för kort för att kunna kommersialiseras. Målet med min forskning är att öka förståelsen för degradering av dessa teknologier och hjälpa till att utveckla hållbarare och bättre bränsle- och elektrolysceller i framtiden.
Reaktorprocesser

Sidansvarig Publicerad: må 21 dec 2015.