Alexandros Leledakis

Industridoktorand

Alexandros Leledakis är industridoktorand på avdelningen fordonssäkerhet. Alexandros är anställd av Volvo Cars Safety Centre för att forska inom Human Body models.

Publicerad: må 03 sep 2018.