Emil Aggestam

Doktorand

Emil Aggestam är doktorand på avdelningen Dynamik sedan 2016. Hans projekt är inriktat mot höghastighetståg och är en del av CHARMEC. Den huvudsakliga forskningen är centrerad kring modellering av fixerade spårsystem (slab track). Mål med forskningen är bland annat att få en bättre förståelse inom lastfördelning, sprickutbredning samt utmattning av fixerade spår.
​MTM021 - Statik och hållfasthetslära

MTM026 - Hållfasthetslära

Publicerad: fr 01 sep 2017.