Adam Mallalieu

Doktorand på avdelningen för Produktutveckling, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Adam är doktorand i forskningsgruppen Systems Engineering Design. Hans forskning adresserar industrins förmåga att integrera och industrialisera ny teknik, och han är förtillfället involverad i två projekt där fokus mer specifikt ligger på frågor inom digitalisering, hållbarhet och additiv tillverkning. Adam tog sin examen 2021 inom maskinteknik med fokus på produktutveckling. Han har även läst masters inom både fordonsteknik och produktveckling på Chalmers, samt företagsekonomi på Göteborgs Universitet. Han undervisar inom produktutveckling på både kandidat- och mastersnivå, där undervisningen främst innebär hanidledning av projektarbeten.

Sidansvarig Publicerad: fr 04 mar 2022.